EKSKLUZIVNO: FK Partizan ISTUPIO iz JSD Partizan!

Fudbalski klub Partizan održao je Skupštinu na kojoj je doneta odluka da se istupi iz Sportskog društva. Ovo je bila druga sednica kluba u poslednjih nekoliko meseci, a na njoj je i imenovan Ivica Kralj kao novi sportski direktor. Glavna tema je bila borba za vlast u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan između Milorada Vučelića i Ostoje Mijailovića, zbog čega je FK doneo odluku da istupi iz JSD Partizan.

„Fudbalski klub Partizan, kao član Jugoslovenskog sportskog društva Partizan oštro osuđuje nezapamćen protivzakonit pritisak koji je pre sednice vršen na pojedine delegate u Skupštini JSD Partizan i zahteva da nadležni organi odmah preduzmu mere iz svoje nadležnosti.

Fudbalski klub Partizan, kao član JSD ’’Partizan’’, osuđuje, ne prihvata i ne može da prihvati nezakonito i nestatutarno ponašanje predsednika košarkaškog kluba O.M. u Skupštini JSD Partizan.

Fudbalski klub Partizan, kao član JSD Partizan, insistira da se izborni proces u JSD Partizan održi u svemu na način propisan aktima JSD Partizan, i ističe da odluke ‘donete’ od grupe predstavnika određenog broja članova JSD ‘Partizan’, nisu u skladu sa aktima JSD Partizan.

FK Partizan pruža punu podršku regularno izabranom rukovodstvu i upravi JSD Partizan u prevazilaženju nastale situacije i uspostavljanju zakonitog rada u JSD Partizan i u potpunosti je saglasan sa svim zakonom preduzetim koracima ostvarenim u vidu pokretanja svih odgovarajućih pravnih postupaka – podnošenja krivičnih prijava, tužbe za poništaj nezakonite i nestatutarne odluke nadležnom sudu i žalbe na rešenje Agencije za privredne registre.

Fudbalski klub Partizan je dužan da u svom radu dosledno poštuje zakonske norme, te se samim tim ne može povinovati nezakonitim odlukama nelegitimne i nezakonite navodno izabrane ‘nove’ uprave JSD Partizan, naročito ako su iste suprotne pravima obavezama i interesima članova FK Partizan.

Skupština FK Partizan, kao najviši organ Kluba donela je odluku da Fudbalski klub ‘Partizan’ uslovno istupi iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu ‘Partizan’. Ova odluka stupa na snagu preventivno i primenjuje se ukoliko od strane nezakonite navodne uprave JSD ‘Partizan’, bez održavanja nove sednice skupštine JSD ‘Partizan’ i zloupotrebom ovlašćenja iz čl. 21. Statuta JSD ‘Partizan’ bude doneta odluka kojom se odlučuje o pravima i obavezama Fudbalskog kluba ‘Partizan’ kao člana JSD ‘Partizan’.

Skupština FK ‘Partizan’ pruža punu podršku predsedniku, Upravnom odboru i generalnom direktoru Kluba u cilju zaštite interesa članstva Kluba i interesa Kluba i stvaranja uslova da se omogući nesmetana realizacija domaćih i medjunarodnih obaveza, kroz redovno i stabilno poslovanje Kluba“, navedeno je u saopštenju FK Partizan.“

Ostavite komentar